Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa


Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-2D
TELECRANE F21-2D

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-2D

F21-2S ( 2 Nút bấm tốc độ đơn) F21-2D ( 2 Nút bấm tốc độ kép)F21-2S(S) ( 2 nút bấm tốc độ đơn)   *Đầu thu nhỏNhỏ và dễ dàng mang theo! Lý tư..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-2S
TELECRANE F21-2S

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-2S

F21-2S ( 2 Nút bấm tốc độ đơn) F21-2D ( 2 Nút bấm tốc độ kép)F21-2S(S) ( 2 nút bấm tốc độ đơn)   *Đầu thu nhỏNhỏ và dễ dàng mang theo! Lý tư..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-2S(S)
TELECRANE F21-2S(S)

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-2S(S)

F21-2S ( 2 Nút bấm tốc độ đơn) F21-2D ( 2 Nút bấm tốc độ kép)F21-2S(S) ( 2 nút bấm tốc độ đơn)   *Đầu thu nhỏNhỏ và dễ dàng mang theo! Lý tư..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-4D
TELECRANE F21-4D

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-4D

F21-4S (4 Nút bấm tốc độ đơn) F21-4D (4 Nút bấm tốc độ kép)F21-E1 (6 nút nhấn tốc độ đơn) TELECRANE mẫu bán chạy nhất.Đó là một huyền thoại từ ngày đầu tiê..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-4S
TELECRANE F21-4S

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-4S

F21-4S (4 Nút bấm tốc độ đơn) F21-4D (4 Nút bấm tốc độ kép)F21-E1 (6 nút nhấn tốc độ đơn) TELECRANE mẫu bán chạy nhất.Đó là một huyền thoại từ ngày đầu tiê..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-4SB
TELECRANE F21-4SB

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-4SB

F21-4SB ( 4 nút nhấn tốc độ đơn) F21-E1B ( 6 nút nhấn tốc độ đơn) TELECRANE mẫu bán chạy nhất.Đó là một huyền thoại từ ngày đầu tiên nó được tung ra thị tr..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E1 RX
TELECRANE F21-E1 RX

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E1 RX

F21-4S (4 Nút bấm tốc độ đơn) F21-4D (4 Nút bấm tốc độ kép)F21-E1 (6 nút nhấn tốc độ đơn) TELECRANE mẫu bán chạy nhất.Đó là một huyền thoại từ ngày đầu tiê..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E1B TX
TELECRANE F21-E1B TX

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E1B TX

Mô Tả: Hàng được đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nguyên đai, nguyên kiện khi nhập trực tiếp từ nhà máy nên đảm bảo được chất lượng. Không qua trung gian ..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E2
TELECRANE F21-E2

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E2

F21-E2 ( Tốc độ đơn 8 nút bấm) F21-E2-4 ( Tốc độ đơn nút 4 nút bấm) Máy phát nhỏ gọn, được thiết kế tiện dụng để dễ dàng mang theo.F21-E2, một nút tốc độ d..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E2-4
TELECRANE F21-E2-4

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E2-4

F21-E2 ( Tốc độ đơn 8 nút bấm) F21-E2-4 ( Tốc độ đơn nút 4 nút bấm) Máy phát nhỏ gọn, được thiết kế tiện dụng để dễ dàng mang theo.F21-E2, một nút tốc độ d..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3B
TELECRANE F21-E3B

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3B

F21-E3M ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn) F21-E3S ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn)F21-E3B ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F21-E3M-4D ( 4 Nút bấm tốc độ kép) Công nghệ vô tuyến thế ..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3M
TELECRANE F21-E3M

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3M

F21-E3M ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn) F21-E3S ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn)F21-E3B ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F21-E3M-4D ( 4 Nút bấm tốc độ kép) Công nghệ vô tuyến thế ..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3M-4D
TELECRANE F21-E3M-4D

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3M-4D

F21-E3M ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn) F21-E3S ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn)F21-E3B ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F21-E3M-4D ( 4 Nút bấm tốc độ kép) Công nghệ vô tuyến thế ..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3S
TELECRANE F21-E3S

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F21-E3S

F21-E3M ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn) F21-E3S ( 6 Nút nhấn tốc độ đơn)F21-E3B ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F21-E3M-4D ( 4 Nút bấm tốc độ kép) Công nghệ vô tuyến thế ..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-10D
TELECRANE F24-10D

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-10D

F24-6S ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F24-6D ( 6 Nút bấm tốc độ kép)F24-8S ( 8 nút bấm tốc độ đơn) F24-8D ( 8 nút bấm tốc độ kép)F24-10S ( 10 nút nhấn tốc độ đơn) F24-..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-10S
TELECRANE F24-10S

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-10S

F24-6S ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F24-6D ( 6 Nút bấm tốc độ kép)F24-8S ( 8 nút bấm tốc độ đơn) F24-8D ( 8 nút bấm tốc độ kép)F24-10S ( 10 nút nhấn tốc độ đơn) F24-..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-12D
TELECRANE F24-12D

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-12D

F24-6S ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F24-6D ( 6 Nút bấm tốc độ kép)F24-8S ( 8 nút bấm tốc độ đơn) F24-8D ( 8 nút bấm tốc độ kép)F24-10S ( 10 nút nhấn tốc độ đơn) F24-..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-12S
TELECRANE F24-12S

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-12S

F24-6S ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F24-6D ( 6 Nút bấm tốc độ kép)F24-8S ( 8 nút bấm tốc độ đơn) F24-8D ( 8 nút bấm tốc độ kép)F24-10S ( 10 nút nhấn tốc độ đơn) F24-..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-6D
TELECRANE F24-6D

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-6D

F24-6S ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F24-6D ( 6 Nút bấm tốc độ kép)F24-8S ( 8 nút bấm tốc độ đơn) F24-8D ( 8 nút bấm tốc độ kép)F24-10S ( 10 nút nhấn tốc độ đơn) F24-..

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-6S
TELECRANE F24-6S

Bộ điều khiển cần trục, cẩu trục tay cẩu từ xa TELECRANE F24-6S

F24-6S ( 6 Nút bấm tốc độ đơn) F24-6D ( 6 Nút bấm tốc độ kép)F24-8S ( 8 nút bấm tốc độ đơn) F24-8D ( 8 nút bấm tốc độ kép)F24-10S ( 10 nút nhấn tốc độ đơn) F24-..

Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 29 (2 Trang)

Một bộ cầu trục hiện đại ngoài tính năng nâng hạ ổn định, thẩm mỹ đẹp thì cần phải có đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Những phụ kiện cầu trục tuy đơn giản nhưng nó góp phần không nhỏ tới năng suất làm việc của toàn bộ dây chuyền làm việc. Ngoài những thiết bị đi kèm như: giới hạn hành trình, giới hạn nâng hạ hay còi báo, ... còn có một loại phụ kiện cực kỳ quan trọng mà bất cứ bộ cầu trục nào cũng cần phải có là: điều khiển cầu trục.
 

1) Điều khiển cầu trục là gì?

Điều khiển cầu trục là thiết bị được kết nối với cầu trục nhằm giúp người dùng thực hiện việc điều khiển cầu trục thông qua các phím lên, xuống, trái phải, thuận nghịch hay nút dừng khẩn cấp trên tay bấm. 

Với thao tác tay, người dùng có thể điều khiển cầu trục theo ba loại chuyển động chính như:

 • Thao tác bấm lên/xuống điều khiển hành trình nâng/hạ móc.
 • Thao tác bấm Đông/Tây điều khiển hành trình di chuyển trái/phải của palang.
 • Thao tác bấm Nam/Bắc điều khiển hành trình di chuyển trái/phải của cầu trục.

Ngoài ra còn một số thao tác điều khiển khác như: đóng/mở gàu súc, chọn điều khiển 1 hoặc 2 palang đồng thời...


Điều khiển cầu trục là gì?
Điều khiển cầu trục là gì?


Trong kỹ thuật, điều khiển cầu trục còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như tay bấm điều khiển cầu trụcbộ điều khiển cầu trụchộp điều khiển cẩu trụccông tắc điều khiển cầu trụcremote điều khiển cẩu trụctay bấm điều khiển tời điện hay Hoist switchCrane remote control (thuật ngữ Tiếng Anh).
Ngày nay, ngoài tay bấm điều khiển có dây được gắn liền với palang, cầu trục thì người ta còn tích hợp thêm tay bấm điều khiển cầu trục từ xa (không dây), giúp người sử dụng có thể vận hành việc nâng hạ, di chuyển hàng hóa, vật nặng bằng cầu trục từ xa dễ dàng, mà không cần mất nhiều công sức. Phạm vi hoạt động của loại tay bấm từ xa này có thể lên tới phạm vi 100m
Tuy nhiên việc sử dụng điều khiển cầu trục từ xa không phải lúc nào cũng khả thi, vì vậy nhà sản xuất vẫn mặc định gắn một tay bấm có dây theo kèm palang để phòng những sự cố có thể xảy ra.

 

2) Cấu tạo điều khiển cẩu trục

 • Một bộ remote cẩu trục thông thường sẽ được phân chia thành 2 phần: phần điều khiển từ xaphần thu tín hiệu. Mỗi bộ phận đều có 1 ăng ten. Chức năng của anten này đó là truyền và nhận sóng, tín hiệu tốt để điều khiển cẩu trục hiệu quả.
 • Hầu hết các tay bấm điều khiển cầu trục đều được cấu tạo với lớp vỏ ngoài nhựa nhẹ, chống va đập tốt để có thể dùng được trong những hoạt động ngoài trời, trong môi trường chứa nhiều bụi bẩn hay dầu nhớt, ...   
 • Mỗi tay bấm sẽ được lắp đặt pin riêng, chúng sẽ sử dụng nguồn điện 2x15v hoặc pin AA để làm việc.
 • Thông thường bộ điều khiển sẽ chia thành loại 4 nút, 6 nút, 8 nút hoặc 10 nút. Số lượng này bao gồm cả các nút điều khiển và nút dừng. Nếu như các tay cầm điều khiển có 6 nút thì nó sẽ có nút phân chia theo hướng đông tây, nam bắc, lên trên hoặc xuống dưới.
 • Ngoài ra, các hãng này còn trang bị thêm các tính năng mới như: Dừng đột ngột, khóa các phím.
 • Mỗi ngày, nhu cầu sử dụng của khách hàng ngày càng tăng lên vì thế mà các hãng sản xuất nhiều đang phát triển ngày càng nhiều model tay bấm cẩu trục đa dạng hơn với khẩu độ ngang, tải trọng cũng như chiều dài đường ray.

Cấu tạo bộ điều khiển cầu trục
 

3) Nguyên lý hoạt động của tay bấm điều khiển cẩu trục 

Nguyen lý hoạt động tay bấm điều khiển từ xa cẩu trục sẽ dựa trên sóng RF để nhận, thu và truyền đi tín hiệu điều khiển theo yêu cầu đến cẩu trục. Đặc biêt, mỗi một bộ điều khiển sẽ có 1 tần số riêng. Việc cài đặt tần số riêng này là rất cần thiết để tránh tình trạng nhiễu sóng khiến cầu trục bị tác động không chính xác trong trường hợp có thiết bị điều khiển từ xa đang hoạt động cùng lúc xung quanh nó.
Khoảng cách điều khiển cần trục tốt nhất với loại tay bấm điều khiển từ xa này là 100m.

4) Phân loại remote cầu trục

Bộ điều khiển cầu trục có dây

Đây là loại điều khiển mà người sử dụng sẽ hoạt động đồng thời cùng bộ cẩu, cầu trục đi đâu người dùng sẽ đi theo để điều khiển nó (kiểu dắt trâu truyền thống). Tay cầm có các nút nhấn và được kết nối với palang/cầu trục thông qua dây nhiều lõi. Thông thường tay điều khiển dây là trang bị tiêu chuẩn có sẵn của palang-tời điện.
Đoạn dây dẫn của tay bấm có chiều dài từ 9 – 15m, tùy vào chiều dài cáp nâng hạ của palang. Thông thường người ta sẽ quấn điều khiển có dây lên cao, và chỉ sử dụng nó khi tay bấm từ xa gặp sự cố hoặc nâng hạ trong những trường hợp đặc biệt, cần độ chính xác cao. 
Các loại tay bấm có dây để người sử dụng lựa chọn: 4 nút, 6 nút, 8 nút, 12 nút.

 • Điều khiển cầu trục có dây hai nút 
 • Điều khiển cầu trục có dây hai nút và nút dừng khẩn 
 • Điều khiển cầu trục có dây bốn nút 
 • Điều khiển cầu trục có dây và nút dừng khẩn 
 • Điều khiển cầu trục có dây 8 nút một cấp độ
 • Điều khiển cầu trục có dây 8 nút hai cấp độ
 • Điều khiển cầu trục có dây 10 nút

 

Bộ điều khiển cầu trục có dây

 

Bộ điều khiển cẩu trục từ xa (không dây)

Bộ điều khiển từ xa là thiết bị phát sóng vô tuyến gồm 2 phần, 1 bộ phát - Remote điều khiển từ xa và 1 bộ thu lắp trên tủ điện palang hoặc cầu trục.
Trên mỗi thiết bị đều được gắn kèm anten thu phát sóng để giúp truyền nhận sóng tốt và chính xác nhất, Với những bộ điều khiển cẩu trục từ xa thông dụng thì bộ thu tín hiệu từ xa sử dụng nguồn điện 380 vac, trong một số trường hợp khác bộ thu tín hiệu sử dụng nguồn điện 24 vdc (ứng dụng dùng trên xe nâng , xe hàng, xe cẩu...)

 

Bộ điều khiển cầu trục từ xa không dây


Điện áp 380 vac được sử dụng trên bộ thu tín hiệu từ xa được lấy từ 2 pha của điện áp 3 pha, giúp dễ dàng điều khiển trong môi trường điện 3 pha không sử dụng dây trung tính. 
Tay bấm điều khiển cẩu trục từ xa sử dụng nguồn Pin chữ AA, mỗi tay bấm đều sử dụng 2 viên pin, với thiết kế chống bụi bám và chống va đập. Trên tay bấm bộ điều khiển cẩu trục từ xa có những nút điều khiển:  nút nhấn On, nút nhấn Off, và các nút điều khiển thao tác khác như đông tây, nam bắc, lên trên hoặc xuống dưới. Đối với nút điều khiển thao tác được khóa chéo với nhau, ví dụ như khi đang bấm nút điều khiển lên thì khi đó nút điều khiển xuống không còn tác dụng, và ngược lại... 
Mỗi bộ tay bấm điều khiển cẩu trục từ xa đều có công tắc từ dừng khẩn, công tắc từ dừng khẩn trên bộ điều khiển cẩu trục từ xa sẽ phát huy tác dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra công tắc tư dừng khẩn của bộ điều khiển cẩu trục từ xa còn có chức năng khóa các phím còn lại trên Remote điều khiển cẩu trục từ xa. 
Trên thị trường có rất nhiều các loại điều khiển cầu trục từ xa:

 • Điều khiển cẩu trục từ xa 4 nút 1 cấp độ, 4 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ, 4 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển ngang.
 • Điều khiển cẩu trục từ xa 6 nút 1 cấp độ, 6 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ, 6 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển ngang.
 • Điều khiển cẩu trục từ xa 8 nút 1 cấp độ, 8 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ, 8 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển ngang.
 • Điều khiển cẩu trục từ xa 10 nút 1 cấp độ, 10 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ, 10 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển ngang.
 • Điều khiển cẩu trục từ xa 12 nút 1 cấp độ, 12 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ, 12 nút 2 cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển ngang.

 

5) So sánh về điều khiển cầu trục có dây với điều khiển từ xa cầu trục

So sánh bộ điều khiển cầu trục từ xa và có dây
 

Loại

Điều khiển cầu trục có dây

Điều khiển từ xa cầu trục

Ưu điểm

 • Tiết kiệm chi phí đầu tư vì là trang bị tiêu chuẩn trên palang, cầu trục.
 • Chi phí để đầu tư 1 bộ tay điều khiển dây thay thế vô cùng rẻ chỉ tầm vài trăm đến 1 triệu VNĐ.
 • Được kiểm nghiệm bởi các nhà sản xuất cầu trục nên chất lượng và độ bền được đảm bảo.
 • Dễ dàng thay thế, bảo trì nhờ linh kiện đơn giản là các cặp tiếp điểm và dây dẫn.
 • Tay cầm luôn luôn di chuyển cùng palang nên tránh được việc người vận hành bất cẩn đứng quá xa thao tác không chính xác và nguy hiểm.
 • Tay điều khiển dây không thẻ tháo rời ra nên tránh việc mất mát hay để ở vị trí dễ va đập hỏng hóc.
 • Vị trí tay cầm thay đổi linh hoạt nên bạn sẽ tùy chọn được vị trí điều khiển thuận lợi giúp cho thao tác chính xác.
 • Người vận hành ở vị trí xa tải nên an toàn tránh xảy ra tai nạn lao động. Giúp người điều khiển tránh được các môi trường độc hại: khí độc, hơi nóng…
 • Khi không thao tác người vận hành có thể bảo quản tay cầm điều khiển từ xa trong tủ để tránh người không có nhiệm vụ sử dụng gây tai nạn.
 • Tuổi thọ cơ khí của thiết bị hầu hết đều cao, có thể sử dụng lâu dài.
 • Tránh tạo nên cảm giác vướng víu khi đi lại trong khu vực nhà máy khi không gian có nhiều máy lắp dày phía dưới.
 • Người vận hành là các nhân viên kỹ thuật sẽ không bị truyền hay bị nhiễu điện từ tay bấm do lớp vỏ cách điện bằng nhựa dày dặn.

Nhược điểm

 • Người vận hành luôn phải di chuyển cũng với tải nên dễ xảy ra tai nạn lao động.
 • Tải dễ bị hỏng hóc do va đập hay ngã vào các vật cản trên đường đi.
 • Người điều khiển cần trục phải tiếp xúc gần môi trường độc hại như khí độc, hơi nóng ví dụ ở các nhà máy luyện thép…
 • Thiết bị tương đối phức tạp khó sửa chữa, chi phí đầu tư gấp 3-4 lần so với bộ điều khiển dây thông thường.
 • Do sử dụng sóng vô tuyến nên ở môi trường nhiễu sóng mạnh, từ trường thì không sử dụng được hoặc giảm hiệu quả điều khiển.
 • Bộ phát cầm tay sử dụng pin AA nên phải thường xuyên thay vì vậy bạn nên kiểm tra pin thường xuyên. Vì thế việc chuẩn bị sẵn vài bộ pin dự phòng loại tốt là rất cần thiết.
 • Tay cầm là thiết bị điện tử tinh vi nên khi va đập, rơi nhiều rất dễ hỏng mặc dù nhà sản xuất đã có nhiều biện pháp để khắc phục điều này bằng việc trang bị cao su chống sốc hoặc túi có quai đeo.
 • Thiết bị phát tách rời, nên dễ thất lạc hoặc bị kẻ gian lấy trộm.

 

6) Ứng dụng của tay bấm điều khiển cần trục

Tay bấm điều khiển cầu trục được dùng cho nhiệm vụ điều khiển cầu trục, palang trong:

 • Lắp ráp, ghá ghép sản phẩm: Dùng để di chuyển các bộ phận, bán thành phẩm trong dây chuyền sản xuất.
 • Vận chuyển: Nâng hạ thành phẩm từ dây chuyền sản xuất lên phương tiện vận tải.
 • Nâng giữ chi tiết: dùng để nâng giữ chi tiết đang sản xuất.
 • Kho bãi: Vận chuyển hàng hóa nặng nhập và xuất kho.

 

Ứng dụng tay bấm điều khiển cầu trục
 
Ứng dụng điều khiển cầu trục
Một số ứng dụng của tay bấm điều khiển cẩu trục

 

7) Hãng điều khiển cầu trục chất lượng tốt

Tay bấm điều khiển cầu trục Hanyoung

Nút bấm cầu trục Hanyoung Nux có thiết kế nhỏ gọn, vừa tay cầm, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến Hàn Quốc nên rất bền, hoạt động hiệu quả mà vẫn đạt độ thẩm mỹ cao.
Một số Model tay bấm bán chạy của hãng là: HY-1022, HY-1024, HY-1026, HY-1028, HY-1029. Thiết bị điều khiển cẩu trục Hanyoung thường được trang bị trong các nhà máy sản xuất cơ khí, lắp ráp ô tô, các cảng biển vận chuyển, vận chuyển đồ đạc…

 

Điều khiển cầu trục Hanyoung
 

Thông số kỹ thuật dòng tay bấm điều khiển cầu trục hãng Hanyoung:

 • Nhà sản xuất: HANYOUNG NUX.
 • Xuất xứ: Hàn Quốc/Indonesia
 • Model: HY-1022, HY-1024, HY-1026, HY-1028, HY-1029
 • Số nút điều khiển: 2, 4, 6, 8 nút tùy theo các model
 • Nút dừng khẩn: 1 nút
 • Điện áp: 6A, 250VAC
 • Loại điều khiển: có dây
 • Cấp điều khiển: 1 cấp tốc độ
 • Cấp bảo vệ: IP65
 • Nút nhấn: có thể thay thế rời
 • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP-66
 • Vỏ bọc: ABS
 • Đinh ốc: vật liệu thép không gỉ 
 • Đệm: Cao su đặc biệt, màu đen
 • Điện trở cách điện: 100Ω (Ôm)
 • Độ bền điện: 1500 VAC
 • Có khả năng chống nước, bụi
 • Nhiệt độ môi trường: -10 ~ 45 ℃
 • Đổ ẩm môi trường: 45~85%

 

Bảng chọn mã hàng:


Mã chọn điều khiển cẩu trục Hanyoung

 

Tay bấm điều khiển cẩu trục CHINT

 • Phù hợp với : AC50/60HZ, AC380V/DC220V
 • Cấp bảo vệ: IP65
 • Tiêu chuẩn IEC/EN60947-5-1
 • Chứng nhận: CE, EAC

Tay bấm điều khiển cầu trục CHINT
 

Bộ điều khiển cần trục từ xa Jeico

Điều khiển từ xa JEICO là thiết bị điều khiển từ xa bằng hồng ngoại hay còn gọi là thiết bị phát sóng vô tuyến (dùng sóng vô tuyến, sóng phù hợp với tần số sóng cho phép tại Việt Nam).
Để đáp ứng nhu cầu cho từng mục đích sử dụng điều khiển cần trục từ xa Jeico đã đưa ra nhiều Model khác nhau cụ thể là: JREMO 3K, JREMO 4L, JREMO 6KA/6KB/6KC, JREMO 6K+, JREMO 8KA/8KB/8KC, JREMO 10K/10XE, JREMO14K và các model cho các đơn vị yêu cầu phòng sạch, chống cháy nổ.

 

Bộ điều khiển từ xa cầu trục JEICO
 

Thông số kỹ thuật dòng tay bấm điều khiển từ xa cầu trục hãng JEICO:

 • Xuất xứ: JEICO - Hàn Quốc
 • Loại: 3 nút điều khiển, 4 nút, 6 nút, 7 nút, 8 nút, 10 nút, 12 nút, 14 nút điều khiển
 • Điện nguồn cấp cho bộ thu: 100 - 440V/AC (điện xoay chiều)
 • Điện nguồn nuôi tay phát: Pin AA 1.5 V x 02 quả (Pin xin của Nhật Bản)
 • Thiết bị đi kèm: Bản vẽ sơ đồ đấu nối bộ thu với mạch điện của máy, ốc bắt bộ thu với vỏ tủ điện, bao da bảo vệ tay bấm + bao ốp dạng Silicon dẻo, dây đeo chuyên dụng.
 • Vỏ hộp bộ tay bấm điều khiển từ xa JEICO có in thương hiệu JEICO - Hàn Quốc, xuất xứ các tem chứng chỉ, ...

Cần tư vấn sản phẩm Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa

Qua những thông tin sản phẩm trên, Công ty hy vọng đã giúp bạn chọn được Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Công ty luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Công ty cung cấp gói lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xatrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa , cấu hình và chia sẻ Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa , Hướng dẫn sử dụng Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa mới nhất hiện tại.Mua Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Công tycửa hàng bán Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa, cho nên Công ty cam kết sẽ là nơi bán Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa hoặc cần tư vấn xem Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Điều khiển cần trục, cẩu trục từ xa giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5

Thiết bị điện thông minh

   - Loa nhắc việc, thông báo tự động    - Máy sấy khô tay cảm ứng tự động    - Thiết bị điều khiển cửa cuốn cửa cổng    - Đèn cảm ứng thông minh    - Chuông cửa báo khách    - Ổ cắm điện thông minh    - Phao điện bơm nước tự động    - Thiết bị hẹn giờ điện tử Timer    - Công tắc điều khiển từ xa    - Công tắc điện thông minh    - Điều khiển từ xa    - Van nước điện tử    - Rèm cửa tự động, điều khiển từ xa    - Robot Hút Bụi Lau Nhà    - Công tắc cảm ứng    - Nhà thông minh ISACHI    - Điện thông minh KAWASAN    - Nhà thông minh Aquara    - Nhà Thông Minh HUNONIC    - Nhà thông minh Lumi    - Nhà thông minh OVIBO    - Nhà thông minh Sonoff, Ewelink    - Nhà thông minh TUYA SMARTLIFE    - Thiết bị mở rộng sóng RF    - Thiết bị đo lường    - Điều khiển giám sát nhiệt độ, độ ẩm    - Trung tâm điều khiển nhà thông minh    - Máy lọc không khí

Sản phẩm nổi bật

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Nếu như quý khách đang có nhu cầu chọn lựa một loa phát nhạc giải trí tự động, hay loa báo giờ tự động cho công ty, đoàn thể dùng cho nội bộ thì Bộ loa phát n..

1.550.0001.950.000

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Bộ loa báo giờ tự động KS-28USB (mở nhạc, reng chuông cho văn phòng, nhà xưởng, trường học) đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ...

1.350.0001.650.000

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

910.0001.300.000

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera Tuya U2M PTZ 2M bán chạy nhất đây là mẫu camera wifi tốt bán chạy nhất hiện nay. Nhờ độ phân giải cao. Camera hoạt động ổn định chất lượng..

450.000699.000

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KS-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt tù..

340.000425.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

Liên hệ

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-AT16 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

1.450.0001.950.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe, trường học, nhà xưởng, công sở,...

Liên hệ

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử mở cửa bằng thẻ cảm ứng, điều khiển từ xa và chìa khóa cơ. Cho phép quản lý tới 2000 thẻ 125khz. Chi tiết về trọn bộ khóa cổng điện..

1.160.0001.450.000

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

1.950.0002.500.000

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50 là dòng bộ đàm cao cấp của hãng SFE với chức năng mạnh mẽ, chắc chắn, an toàn rơi rớt và chống nước cấp độ IP65, nâng cao hiệu suất..

990.0001.650.000

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú công suất lớn 220V TORA TR-C2009 là còi báo động hoàn toàn mới 100%, có thể được sử dụng để báo giờ, báo cháy, cứu thương, còi cảnh sát, v.v ... Với âm t..

440.000780.000

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

– Bộ lưu điện UPS 12V – Dòng cấp tối đa 3A 12V – Cấp điện liên tục cho hệ thống kiểm soát ra vào, thời gian cấp điện liên tục từ 6-14 tiếng. Có chế độ thường đó..

595.000750.000

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa 100m TR-C2020 là hệ thống nút nhấn báo động khẩn cấp dành cho gia đình, cửa hàng, cho tiệm vàng...Có thể nói, trong..

950.0001.150.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

Liên hệ

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz CS-C6N (A0-1C2WFR) 1080P wifi, theo dõi chuyển động là phiên bản camera IP Wifi cao cấp hơn của EZVIZ được thiết kế hình dạng tròn khá ngộ nghĩnh. ..

728.0001.040.000

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera Wifi C3W có màu ban đêm là phiên bản camera thông minh cao cấp của EZVIZ được thiết kế lắp đặt ngoài trời. Có chức năng giám sát thông minh. Đặc biệt chứ..

1.575.0002.250.000

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Khi người dùng nhấn nút bấm còi sẽ hú tại chỗ để cảnh báo, Có thể kết nối nhiều bộ dùng chung các remote với nhauHoạt động: Chỉ cần bấm nút là hú✼ Còi hú vang n..

550.000750.000

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần lâm vào hoàn cảnh bi đát khi cửa cuốn mô-tơ nhà mình bị mất điện và phải rất vất vả mới có thể mở được c..

Liên hệ

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Sản phẩm không cần dùng amplifier, chỉ cần Nguồn điện 220V và USB, khi có người hoặc sự chuyển động trong khu vực cảm biến thì loa tự động phát nhạc, ứng dụng p..

980.0001.200.000

DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP
Công ty Khánh An chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . Khánh An đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.